Matematika 1.-5.

Množenje in deljenje do 1000

matematika

Množenje z 10

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje s 100

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje z 10 in 100

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje z večkratniki števila 10

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Deljenje

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Izračunaj na pamet

Najprej nad nalogo označi, koliko minut boš računal, nato pa rezultate vpiši s pravo tipkovnico ali s tisto na zaslonu. Tvoja uspešnost je zapisana desno spodaj.