Matematika 1.-5.

Množenje in deljenje do 1000

matematika

Množenje z 10

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje s 100

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje z 10 in 100

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje z večkratniki števila 10

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje z večkratniki števila 10

V belo polje desno spodaj vpiši število 26 in klikni puščico. Nato klikni na "alle Reihen" in dobil boš račune. Vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Deljenje z večkratniki števila 10

V belo polje desno spodaj vpiši število 29 in klikni puščico. Nato klikni na "alle Reihen" in dobil boš račune. Vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Izračunaj na pamet

V belo polje desno spodaj vpiši število 27 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.


matematika

Dopolni tabelo

V belo polje desno spodaj vpiši število 33 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.