Matematika 1.-5.

Odštevanje do 1000

matematika

Napad (S-S)

Najprej klikni na možnost A-B, nato pa zapiši rezultat, preden račun doseže tla. Koliko točk uspeš zbrati?

matematika

Napad (SD-S)

Najprej klikni na možnost A-B, nato pa zapiši rezultat, preden račun doseže tla. Koliko točk uspeš zbrati?

matematika

Popiši steno

V belo polje desno spodaj vpiši število 12 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Odštej desetice

V belo polje desno spodaj vpiši število 8 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Odštej desetice

V belo polje desno spodaj vpiši število 9 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

SDE-E in SDE-D

Klikni sličico z oznako R12, nato pa zapiši rešitev. Uporabi tipko Enter, da dobiš novo nalogo. Težje naloge dobiš, če drsnik premakneš k dvema zelenima pikama.

matematika

Odštej enice, destice, stotice

V belo polje desno spodaj vpiši število 10 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Veriga

V belo polje desno spodaj vpiši število 11 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.


matematika

Dopolni tabelo

V belo polje desno spodaj vpiši število 13 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.