Matematika 1.-5.

Seštevanje do 1000

matematika

Prištej enice

V belo polje desno spodaj vpiši število 1 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.


matematika

Prištej desetice

V belo polje desno spodaj vpiši število 2 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Veriga

V belo polje desno spodaj vpiši število 6 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

SDE+E in SDE+D

Klikni sličico z oznako R11, nato pa zapiši rešitev. Uporabi tipko Enter, da dobiš novo nalogo. Težje naloge dobiš, če drsnik premakneš k dvema zelenima pikama.

matematika

Koliko manjka do naslednje desetice?

Klikni sličico z oznako R8, nato pa danemu število prištej tako število, da dobiš naslednjo desetico. Uporabi tipko Enter, da dobiš novo nalogo. Težje naloge dobiš, če drsnik premakneš k dvema zelenima pikama.

matematika

Popiši steno

V belo polje desno spodaj vpiši število 5 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Prištej enice, desetice, stotice

V belo polje desno spodaj vpiši število 3 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

odštevanje

Pajek

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi zadnjo možnost, nato zapiši manjkajoča števila. Če se pravokotnik obarva zeleno, je tvoja rešitev pravilna, sicer jo popravi.

matematika

Manjkajoči člen

V belo polje desno spodaj vpiši število 40 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Izračunaj vsoto po korakih

V belo polje desno spodaj vpiši število 83 in klikni puščico. Nato si poglej zgled v desnemzgornjem kotu in na enaknačin reši nalogo. Ko vpišeš rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.

matematika

Dopolni tabelo

V belo polje desno spodaj vpiši število 6 in klikni puščico. Nato vpiši rešitev in pritisni tipko Enter. Na naslednji račun se lahko premakneš, ko je zapisana rešitev pravilna.