Matematika 1.-5.

Seštevanje in odštevanje do 1000

sešetavnje in odšetvanje do 1000

Stotice - prištej, odštej, poišči manjkajoči člen

Gradivo vsebuje 20 nalog prištevanja in odštevanja stotic od 3-mestnega števila in 20 nalog iskanja manjkajočega člena v računih seštevanja in odštevanja. Po vsakem pravilno zapisanem rezultatu, se prikaže košček slike. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

matematika

Računam do tisoč brez prehoda

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Seštevanje s ali brez časovne omejitve

Najprej izberi, koliko računov želiš, nato označi ali želiš časovno omejitev za posamezni račun (klikni želeno število sekund) ali ne (izberi možnost no limit). Če želiš, da boš odgovor izbral med več možnostmi, klikni sivi kvadratek, sicer pusti praznega.

matematika

Izračunaj in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti

matematika

Dopolni do 1000 in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti

matematika

Pajek

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi zadnjo možnost, nato zapiši manjkajoča števila. Če se pravokotnik obarva zeleno, je tvoja rešitev pravilna, sicer jo popravi.