Matematika 1.-5.

Zaokrožanje števil na desetice in stotice

matematika

Zaokroži na desetice

Dano število zaokroži na desetice in nato klikni gumb OK, da preveriš, če je tvoja rešitev pravilna.

matematika

Zaokroži na stotice

Dano število zaokroži na stotice in nato klikni gumb OK, da preveriš, če je tvoja rešitev pravilna.

matematika

Zaokroži

1. vaja (na desetice)
2. vaja (na stotice)

Najprej klikni gumb Star, da dobiš prvo nalogo, nato pa klikni pravilni odgovor.