Matematika 1.-5.

Računam do 10 000

matematika

Seštevaj in odštevaj ter odkrij sliko

Grdivo vsebuje 3 sklope nalog. V prvih dveh sklopih so računi brez prehoda, v zadnjem sklopu pa računi s prehodom.

matematika

Seštevanje v petih korakih

Reši posamezno nalogo in nato klikni zeleni gumb, da vidiš ali so tvoji odgovori pravilni. Pri prvih štirih nalogah poskušaj osvojiti medaljo, pri zadnji nalogi pa diplomo. Diplomo dobiš, če nalogo rešiš brez napak. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

matematika

Seštevanje in odštevanje

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Odštevanje v petih korakih

Reši posamezno nalogo in nato klikni zeleni gumb, da vidiš ali so tvoji odgovori pravilni. Pri prvih štirih nalogah poskušaj osvojiti medaljo, pri zadnji nalogi pa diplomo. Diplomo dobiš, če nalogo rešiš brez napak. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

matematika

Sorodno množenje

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Množi na pamet

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Sorodno deljenje

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Deli na pamet

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.