Matematika 1.-5.

Številske predstave do 10 000

matematika

Desetiške enote

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Zapiši število

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Predhodnik, naslednik

Katero število bi moralo biti zapisano namesto vprašaja? Zapiši rešitev, nato pa klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Nadaljuj zaporedje

Ugotovi, po kakšnem zaporedju so zapisana števila in nato napiši, katero število sledi. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Števila do 10 000

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge popraviš.

matematika

Dopolni razčlenitev

Klikni gumb Play, vpiši odgovor in nato klikni gumb GO. Če dobiš novo nalogo, je bil odgovor pravilen, sicer rešuj ponovno. Časovno omejitev lahko izključiš (settings, klik na off, klik na back).

matematika

Razvrsti rakete

Klikni gumb Play, razvrsti rakete od najmanjše do največje, nato pa klikni gumb check. Če dobiš novo nalogo, je bil odgovor pravilen, sicer rešuj ponovno. Časovno omejitev lahko izključiš (settings, klik na off, klik na back).