Matematika 1.-5.

Številske predstave do 1 000 000

matematika

Desetiške enote

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Zapiši število

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Števila do milijon - utrjevanje

Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.