Matematika 1.-5.

Številske predstave do 1 000 000

matematika

Desetiške enote

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Zapiši število

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Predhodnik, naslednik

Katero število bi moralo biti zapisano namesto vprašaja? Zapiši rešitev, nato pa klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Nadaljuj zaporedje

Ugotovi, po kakšnem zaporedju so zapisana števila in nato napiši, katero število sledi. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Številski trak

Katero število je označeno z rdečo piko? Zapiši ga in nato klikni gumb OK, da vidiš ali je odgovor pravilen.

matematika

Primerjaj po velikosti

Med števili postavi ustrezen znak, nato klikni gumb OK, da vidiš ali je odgovor pravilen.

matematika

Števila do milijon - utrjevanje

Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.