Matematika 1.-5.

Računam do 1 000 000

matematika

Seštevanje

Vpiši rešitev, nato pa pritisni tipko Enter, da preveriš ali je tvoj odgovor pravilen. Če drsnik, ki je levo spodaj, premakneš v desno, boš dobil težje naloge.

matematika

Odštevanje

Vpiši rešitev, nato pa pritisni tipko Enter, da preveriš ali je tvoj odgovor pravilen.Če drsnik, ki je levo spodaj, premakneš v desno, boš dobil težje naloge.

matematika

Enačbe

Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Množenje z 10, 100, 1000 ...

Klikni gumb Start in začni z reševanjem. Pri besedi correct so zapisani pravilni odgovori, pri incorrect pa napačni.

matematika

Izračunaj zmnožek

Vpiši rešitev, nato pa pritisni tipko Enter, da preveriš ali je tvoj odgovor pravilen.Če drsnik, ki je levo spodaj, premakneš v desno, boš dobil težje naloge.

matematika

Deli z 10 in 100

Klikni gumb Start in začni z reševanjem. Pri besedi correct so zapisani pravilni odgovori, pri incorrect pa napačni.

matematika

Izračunaj količnik

Vpiši rešitev, nato pa pritisni tipko Enter, da preveriš ali je tvoj odgovor pravilen.Če drsnik, ki je levo spodaj, premakneš v desno, boš dobil težje naloge.

matematika

Množi in deli z 10

Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.


matematika

Množi in deli z 10, 100, 1000

Klikni gumb Start in začni z reševanjem. Pri besedi correct so zapisani pravilni odgovori, pri incorrect pa napačni.