Matematika 1.-5.

Računam do 1 000 000

matematika

Prištej stotice

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Prištej tisočice

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Enačbe

Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Pisno seštevanje

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Pisno odštevanje

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Pisno množenje

1. vaja (enomestno število)
2. vaja (dvomestno število)

Zapiši rešitev, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Množi in deli z 10

Po končanem reševanju, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Množenje z 10, 100, 1000 ...

Klikni gumb Start in začni z reševanjem. Pri besedi correct so zapisani pravilni odgovori, pri incorrect pa napačni.

matematika

Deli z 10 in 100

Klikni gumb Start in začni z reševanjem. Pri besedi correct so zapisani pravilni odgovori, pri incorrect pa napačni.

matematika

Množi in deli z 10, 100, 1000

Klikni gumb Start in začni z reševanjem. Pri besedi correct so zapisani pravilni odgovori, pri incorrect pa napačni.