Matematika 1.-5.

Zaokrožanje števil

matematika

Zaokroži na stotice

Število na dnu zaslona zaokoži na stotice. Pravilna rešitev je zapisana na enem od morskih psov. Če boš označil pravilne rešitve, boš rešil ribico, pred morskimi psi.

matematika

Zaokroži na stotice

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge popraviš.

matematika

Zaokroži na desetice

Število na dnu zaslona zaokoži na desetice. Pravilna rešitev je zapisana na eni od vesoljskih ladij. Pravilni odgovor bo poslal ladjo na njeno pot. Če ti uspe poslati 20 ladji na pot, si zmagal.

matematika

Zaokrožanje - zbirka nalog

Zbirka vsebuje 3 strani nalog. Med stranmi se premikaš s pomočjo puščice v desnem in levem spodnjem kotu.

matematika

Zaokroži na tisočice

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge popraviš.

matematika

Zaokroži na stotice

Dano število zaokroži na stotice in nato klikni gumb OK, da preveriš, če je tvoja rešitev pravilna.

matematika

Zaokroži na tisočice

Dano število zaokroži na tisočice in nato klikni gumb OK, da preveriš, če je tvoja rešitev pravilna.

matematika

Zaokroži

1. vaja (na desetice)
2. vaja (na stotice)
3. vaja (na tisočice)
4. vaja (na desettisočice)
4. vaja (na stotisočice)

Klikni gumb Star, da dobiš prvo nalogo. Pri 1. in 2. nalogo, kilikni pravilni odgovor, pri ostalih naloga pa ga zapiši v bel okvirček in klikni gumb Check. Če bo tvoj odgovor napačen, ti bo računalnik zapisal pravilno rešitev.

matematika

Zaokroži in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti