Matematika 1.-5.

Seštevanje do 20 - brez prehoda

seštevanje do 20 brez prehoda - prištej 1

Prištej 1

V ozadju računov seštevanja je skrita slika, ki jo odkriješ tako, da naloge pravilno rešiš. Nato sledi še nagrada v obliki sestavljanke. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

matematika

Sestavi sliko

Klikni gumb s kolesoma in odstrani kljukico pri možnosti "dovoli prehod". Nato klikni gumb Start in preveri, koliko slik lahko sestaviš v 5 minutah.

matematika

Seštevanje do 20

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Pomagaj živalim do ...

Za ogled gradiva uporabi Internet Explorer ali Edge.

matematika - seštevanje do 20

Seštej enomestno in dvomestno število

Vsak pravilni odgovor odkrije košček skrite slike. Učenci so tako motivirani, da popravijo napačne odgovore, kajti sicer ne bodo videli celotne skrite slike. Interaktivna vaja ima 2 sklopa nalog z 20 računi ter 2 sestavljanki.

matematika

Seštevanje z gospodom Krompirjem

Označi pravilne odgovore, sicer bo gospod Krompir ...

matematika

Sestavi živali

Klikni gumb s kolesoma, nato klikni še kljukico in znak minus, da dobiš račune seštevanja brez prehoda. S pravilnim računanjem si prisluži dele živali in jo sestavi.

seštevanje do 20 brez prehoda

Kuža, prinesi palico

Zapiši rešitve računov in preveri, če bo kuža prinesel palico. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

matematika

Poišči pare

Klikni gumb s kolesoma in odstrani kljukico pri možnosti "dovoli prehod". Nato poišči pare slika-število in odkrij, kaj se skriva v ozadju. Za novo nalogo klikni na puščici.

matematika

Pilot za seštevanje

Najprej klikni gumb s kolesi in odstrani kljukico pri "dovoli prehod", ter izberi hitrost letala. Klikni še gumb z vprašajem, da dobiš navodila in polet z letalom se lahko začne.

matematika - seštevanje do 20

S seštevanjem pomagaj račkam

Učenci lahko pomagajo izgubljenim račkam najti pot do mame race tako, da zapišejo pravilne odgovore na dane račune seštevanja. Interaktivna vaja omogoča učitelju spremljanje uspešnost učencev na zelo enostaven in hiter način. Pogledati mora zgolj dolžino prikazane poti.

matematika

Pobarvaj mozaik

Najprej klikni gumb s kolesi in odstrani kljukico pri "dovoli prehod". Nato pobarvaj mozaik in klikni zeleni gumb Preveri. Če račun izgine, je rešitev pravilna. Barvaj toliko časa, da vsi računi izginejo. Klikni na puščici za novo nalogo.

matematika

Dvojčki

Klikni gumb s kolesoma in izberi možnost 1-20. Reši naloge in preveri, koliko točk lahko zbereš.