Množenje pozitivnih in negativnih celih števil
1. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

 - 8 • (- 3) =    7 • (- 9) =  11 • (- 5) =  -8 • (- 9) =
 5 • (-3) =  - 5 • (- 7) =  - 15 • 4 =  4 • (- 12) =
- 3 (- 7) = 9 • 13 = 15 • (- 7) = - 5 • ( - 5) =
- 8 • (-7) = - 4 • 8 = - 12 • (- 7) = - 8 • (- 5) =
20 • (-3) = - 25 • (- 3) = - 3 • 8 = 7 • (- 3) =
- 25 • (- 8) = - 5 • (- 9) = - 11 • 9 = - 5 • (- 16) =
- 8 • 4 =   8 • (- 12) = - 8 • (- 15) = - 7 • 12 =
- 30 • (- 5) = - 4 • (- 13) = 4 • (- 9) = - 19 • 2 =
- 8 • (- 11) = 12 • (- 5) = - 18 • (- 5) = - 7 • 9 =
7 • (- 15) = - 5 • 18 = 4 • 21 = 5 • (- 15) =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.