Množenje pozitivnih in negativnih celih števil
1. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

 - 2 • (- 3) • 5 =    2 • 3 • (- 4) =  2 • (- 5) • (- 4) =
 - 2 • 5 • (-3) =  - 5 • (- 3) • (- 1) =  - 5 • (- 5) • 4 =
- 3 (- 3) (- 7) = 3 • 5 • 3 = - 5 • 3 • (- 4) =
- 2 • (- 2) • (-5) = - 4 • (- 3) • 4 = - 2 • (- 11) • (- 3) =
10 • 7 • (-3) = - 2 • (- 5) • (- 9) = - 3 • (- 7) • 5 =
- 5 • (- 3) • (- 1) = - 2 • (- 4) • (- 9) = - 4 • ( - 5) • 9 =
- 3 • (- 4) • 2 =   5 • 8 • (- 3) = - 2 • (- 2) • (- 9) =
- 3 • (- 12) • (- 2) = - 4 • (- 4) • (- 2) = 4 • 2 • (- 7) =
- 12 • (- 2) • (- 2) = 6 • 5 • (- 5) = - 8 • (- 2) • (- 5) =
7 • 2 • (- 3) = - 5 • (- 2) • 13 = - 4 • 10 • 9 =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.