Seštevanje in odštevanje celih števil
3. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

 - 4 + 6 - 12 =    8 - 9 - 3 =    11 - 15 + 3 =  
- 7 - 12 + 3 =  - 12 + 17 - 5 =  - 11 + 4 - 8 =
- 12 + 7 - 8 = 9 - 13 + 18 = - 25 + 7 - 12 =
- 18 - 15 + 11 = - 24 + 8 - 21 = - 12 - 17 - 22 =
20 - 3 + 31 = - 15 + 17 - 25 = - 33 - 8 + 22 =
- 25 - 18 + 33 =   - 55 + 12 - 22 =   - 43 + 12 - 35 =  
28 - 24 - 44 =   8 - 35 - 22 =   - 28 - 17 - 12 =  
- 30 - 22 + 17 = - 17 + 33 - 41 = 42 - 19 - 23 =
- 18 + 17 - 33 = 22 - 55 - 18 = - 24 + 18 - 35 =
31 - 27 - 36 = - 52 - 9 - 13 = 45 - 29 - 18 =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.