Izračunaj vrednost številskih izrazov

1. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

NE POZABI: Množenje in deljenje imata prednost pred seštevanjem in odštevanjem.
 - 8 - 2 • 5 =    20 - 16 : (- 8) =  5 + 12 • (- 6) =
20 -  75 : (- 3) =  12 + 5 • (- 3) =  15 - 10 : 5 =
- 7 - 3 (- 2) = - 21 + 4 • 7 = - 35 - 5 (- 5) =
45 - 8 : (- 4) = - 52 + 5 • 3 = - 12 : (- 6) - 5 =
- 33 + 12 • (- 3) = - 28 : 14 + (- 2) = 75 - 6 • 9 =
- 62 + 48 : (- 12) = 84 - 52 : (- 13) = - 3 + 35 : (- 5) =
45 - 86 : 2 =   48 - 12 • (- 4) = - 28 + 7 • 4 =
22 - 3 • (- 9) = 14 + 12 • (- 4) = 66 + 5 • (- 6) =
78 - 48 : 6 = 23 + 4 • (- 6) = 38 - 54 : (- 2) =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.