Izračunaj vrednost številskih izrazov

2. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

 NE POZABI: Najprej je potrebno izračunati vrednosti v oklepajih.
 - ( 8 - 2 ) • 5 =    ( 20 - 16 ) : (- 2) =  ( 5 + 4 ) • (- 6) =
7 • ( 12 - 3 ) =  (- 3) • ( 11 + 1 ) =  - ( 15 - 10 ) • 5 =
- ( 7 + 3 ) (- 2) = ( - 21 + 6 ) • 3 = - 5 ( 5 - 15 ) =
- ( 28 - 8 ) : (- 4) = - 3 • ( - 12 + 6 ) = - 12 : ( 6 - 5 ) =
12 • ( - 13 + 3 ) = - 8 • ( 14 - 2 ) = 15 - 6 • 5 =
- 8 • ( - 18 + 12 ) = 14 - 12 • ( - 2 ) = - 36 : ( 5 - 2 ) =
45 - 16 : 2 =   8 • ( - 12 + 4 ) = - ( 18 - 7 ) • ( - 4 ) =
3 • ( - 3 - 5 ) = - ( 4 + 12 ) • (- 2) = 66 : ( 5 - 11 ) =
8 • ( - 8 + 6 )= 11 • ( 4 - 6 ) = 8 - 18 : (- 2) =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.