Reši enačbe.
1. naloga

Najprej v rumeno polje zapiši, kako boš preoblikoval enačbo, nato pa izpolni

še ostala prazna polja. Ko boš nalogo rešil v celoti, klikni gumb Preveri.

3x - 5 = 4 / +5
3x = 9 / :3
x = 3
6x - 7 = 29 /
= /
x =
7 + 4x = 23 /
= /
x =
5 + 6x = 11 /
= /
x =
12 + 5x = 42 /
= /
x =
9x + 11 = 92 /
= /
x =
4x - 41 = 7 /
= /
x =
35 + 8x = 3 /
= /
x =
13x - 7 = 32 /
= /
x =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.