Reši enačbe.
2. naloga

Najprej v rumeno polje zapiši, kako boš preoblikoval enačbo, nato pa izpolni

še ostala prazna polja. Ko boš nalogo rešil v celoti, klikni gumb Preveri.

3x - 5 = 4 / +5
3x = 9 / :3
x = 3
2x - 7 = 19 /
= /
x =
15 + 4x = 23 /
= /
x =
7x + 50 = 99 /
= /
x =
24 + 5x = 39 /
= /
x =
6x - 25 = -7 /
= /
x =
12x - 9 = - 33 /
= /
x =
72 + 8x = 104 /
= /
x =
11x - 31 = - 53 /
= /
x =

Copyright © Dieter Welz, http://www.zum.de/dwu/index.html

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.