Izrazi s spremenljivko
1. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

Izračunaj vrednosti izrazov za dane vrednosti spremenljivk.

x = 2x = -1 x = 5 x = -3  x = 8
x - 8      
3x + 2        
4 - 5x        
2 - 3x        
4 ( x + 2 )        

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.