Izrazi s spremenljivko
2. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

Izračunaj vrednosti izrazov za dane vrednosti spremenljivk.

 x = 3 x = -4 x = 6  x = -5 x = -2
x(3-x)         
2x-(2+x)         
3(x+1)-2x         
4x-23x         
5+2x(x-1)         

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.