Izrazi s spremenljivko
3. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

Izračunaj vrednosti izrazov za dane vrednosti spremenljivk.

  a = 2,  b = 3     a = -2,  b = 1     a = 1,  b = -3  
2a - 3b     
5 (a + 2b)     
3a (2 - b)     
2a (3 - 5b)      
5 (a - 2b)     
4a (b - 2a)     
3 (a - b -5)     

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.