Izrazi s spremenljivko

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.

 

Poišči pare. Zapise v desnem stolpcu prenesi na levo stran.

Nato klikni gumb Preveri, da ugotoviš, kako uspešen si bil pri reševanju.