Množenje enočlenika z veččlenikom

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

Pri zapisu rešitve ne uporabljaj presledkov. Upoštevaj abecedni vrstni red.

 2(a + b) =    8(3c - 5d) =    4(5u - 3v) =  
 3a(x + y) =    2c(s + 3t) =    5a(3u + 2v - 5w) =  
 9a(b + 2c - 1) =    -5e(3x - 2y) =    -2a(b - 3c - 5) =  
 12a(g - 3h) =    -3ab(3 - 5x) =    5c(-2x - 3y + 2) =  
 -5(2a + 3b - 4c) =    4b(5x - 2y) =    3a(5x - 2y + 4z) =  
 9(7x - 5y - 3z) =    8b(12x - 9y) =    -2a(8b + 5c - 3d) =  
 3ab(5 - 2x + z) =    -2a(5x - 3y) =    -2e(3r - 5s -4) =  

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.