Množenje dvočlenika z dvočlenikom

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

Zapiši vse štiri člene, ki jih dobiš pri množenju dvočlenika z dvočlenikom.
Pri zapisu ne uporabljaj presledkov, upoštevaj abecedni vrstni red.


 

  
 (a+1)(b-2) =    (a-b)(x+y) =  
 (a-e)(u-v) =    (2a+3)(b-c) =  
 (a-4b)(2c-d) =    (2x+3b)(a-c) =  
(2x+2a)(2y-3) =    (3a-b)(-x-2y) =  
 (5a-3)(2b+3c) =    (3-2b)(2x-y) =  
 (3x+a)(b+2y) =    (5-4a)(2x-z) =  
 (4e+2f)(a-3g) =    (4a-3b)(z-5) =  

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.