Izpostavi skupni faktor
2. naloga

Najprej dopolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb Preveri.

Pri zapisu ne uporabljaj presledkov, upoštevaj abecedni vrstni red. Znak za množenje zapišeš s pomočjo gumba pod tabelo.
Primer: 6x + 12y = 6(x+2y)  ali    6x + 12y = 6•(x+2y)


 2a - 4b + 6 =    6x - 4y + 8z =  
 12a - 15b + 9 =    8x - 12y + 16 =  
 12a - 9b + 15 =    8x + 6y + 4 =  
 15a - 20b + 10 =    10x - 8y - 4 =  
 9a + 12b - 18 =    12ax - 4ay + 8a =  
 8ab - 12ac + 16a =    6ax - 12bx + 6x =  
 24xy - 16ay + 12y =    18az - 9a + 6ay =  

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.