Koeficient podobnosti - vaja 1

Najprej v rumeno polje zapiši, kako boš preoblikoval enačbo, nato pa izpolni

še ostala prazna polja. Ko boš nalogo rešil v celoti, klikni gumb Preveri.


 a)  a = 2  b = 3 p =
 k = 2 a' =  b' =  p' =

 b)  a = 4  b = 1 p =
 k = 3 a' =  b' =  p' =

 c)  a = 4  b = 2p =
 k = 1,5 a' =  b' =  p' =

 d)  a = 2  b = 1 p =
 k = 4 a' =  b' =  p' =

 e)  a = 4  b = 2 p =
 k = 2,5 a' =  b' =  p' =

 f)  a = 3  b = 2 p =
 k = 5 a' =  b' =  p' =

 g)  a = 8  b = 1 p =
 k = 1,5 a' =  b' = p' =

 h)  a = 5  b = 2p =
 k = 3 a' =  b' =  p' =

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.