Koeficient podobnosti - vaja 2

Najprej v rumeno polje zapiši, kako boš preoblikoval enačbo, nato pa izpolni

še ostala prazna polja. Ko boš nalogo rešil v celoti, klikni gumb Preveri. a)  a = 4  b =  p = 8
 k =  a' = 8 b' =  p' =

 b)  a =  b = 3 p = 12
 k =  a' =  b' = 9 p' =

 c)  a =  b = 2 p = 6
 k =  a' =  b' =  p' = 24

 d)  a = 6  b = 4 p =
 k =  a' = 9 b' =  p' =

 e)  a = 5  b =  p = 10
 k =  a' =  b' =  p' = 90

 f)  a =  b = 1 p = 8
 k = 2 a' =  b' =  p' =

 g)  a = 7  b =  p = 14
 k =  a' = 21 b' =  p' =

 h)  a =  b = 4 p =
 k =  a' =  b' = 10 p' = 150

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.