Podobni trikotniki - vaja 1

Dopolni vse manjkajoče podatke, nato pa klikni gumb Preveri, da ugotoviš, ali so tvoji odgovori pravilni.

Pri zapisu NE uporabljaj presledkov.

 d  = 


 c 
 a+e  = 


d
 e  =  f


 b  =  c+d


 a  = 


 e 
 a+e  = 


a

Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.