Podobni trikotniki - vaja 2

Dopolni vse manjkajoče podatke, nato pa klikni gumb Preveri, da ugotoviš, ali so tvoji odgovori pravilni.

Pri zapisu NE uporabljaj presledkov.

 b  =   f 


 d  =   c 


 e  = 


 d 
 c  =  a


 a-b  = 


 a 
 c  =  a


Copyright Dieter Welz 

Naloge so prevedene z dovoljenjem avtorja.