Matematika 1.-5.

Merske enote - mešano

matematika

Merjenje (dožina, masa, prostornina)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Dolžina, masa, prostornina

Na voljo imaš dve vrsti nalog. Lahko izbereš pretvarjanje enot ali pa sestavi količino, kjer boš moral zapisati, koliko manjka, do enote, ki je zapisana v sredini.

matematika

Ustrezna merska enota

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


matematika

Pri veterinarju

Izmeri dolžino in višino živali (uporabi rjavi merili, da boš lahko natančno izmeril) ter maso (žival postavi na tehtnico). Podatke vpiši v tabelo in klikni gumb Preveri. Če so tvoje meritve pravilne, se bo pojavila nova žival za merjenje. Napačne meritve boš moral popraviti.

matematika

Oceni dolžino, maso ali prostornino

1. vaja,   2. vaja