Matematika 1.-5.

Merske enote - mešano

matematika

Merjenje (dožina, masa, prostornina)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Ustrezna merska enota

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Oceni dolžino, maso ali prostornino

1. vaja,   2. vaja