matematika

Merjenje mase

matematika

Predstave o enotah za maso

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Označi pravilne odgovore.

matematika

Dopolni ali pretvori

Gradivo vsebuje dva tipa nalog in sicer, dopolni do enote, ki je zapisana, ter pretvori v zahtevano enoto.

matematika

Enote za maso

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


matematika

Pretvori (t, kg, dag, g)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.