matematika

Merjenje mase

matematika

Predstave o enotah za maso

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Označi pravilne odgovore.


matematika

Enote za maso

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Pretvori (t, kg, dag, g, mg)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.