matematika

Merjenje mase

matematika

Predstave o enotah za maso

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Označi pravilne odgovore.

pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Trik za pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Gradivo vsebuje razlago, kako lahko s pomočjo predpon pretvarjanje enot postane precej enostavno. Poleg razlage je tudi nekaj primerov, s katerimi učenec preveri ali je razlago razumel.

matematika

Pretvori (t, kg, dag, g, mg)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Enote za maso

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.