matematika

Merjenje prostornine

matematika

Predstave o prostorninskih enotah

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Izberi pravilne odgovore.

matematika

Merimo tekočino

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Pretvarjanje votlih mer
(hl, l, dl, ml)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Pretvori (vse enote)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Pretvarjanje kubičnih enot (m3, dm3, cm3)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.