matematika

Pretvarjanje merskih enot s pomočjo predpon

pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Trik za pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Gradivo vsebuje razlago, kako lahko s pomočjo predpon pretvarjanje enot postane precej enostavno. Poleg razlage je tudi nekaj primerov, s katerimi učenec preveri ali je razlago razumel.

vaje za pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Vaje za uporabo trika za pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Preveri, ali si razumel, kako pretvarjamo enote s pomočjo predpon. Na koncu gradiva lahko vidiš število osvojenih točk pri reševanju.

pretvarjanje ploščine s pomočjo predpon

Trik za pretvarjanje ploščinskih enot s pomočjo predpon

Gradivo vsebuje razlago, kako lahko s pomočjo predpon pretvarjanje ploščinskih enot postane precej enostavno. Poleg razlage je tudi nekaj primerov, s katerimi učenec preveri ali je razlago razumel.

vaje za pretvarjanje dolžine, mase in votlih mer s pomočjo predpon

Vaje za uporabo trika za pretvarjanje ploščine in prostornine s pomočjo predpon

Preveri, ali si razumel, kako pretvarjamo enote s pomočjo predpon. Na koncu gradiva lahko vidiš število osvojenih točk pri reševanju.

pretvarjanje kubičnih enot s pomočjo predpon

Trik za pretvarjanje kubičnih enot s pomočjo predpon

Gradivo vsebuje razlago, kako lahko s pomočjo predpon pretvarjanje kubičnih enot postane precej enostavno. Poleg razlage je tudi nekaj primerov, s katerimi učenec preveri ali je razlago razumel.

pretvarjanje kubičnih enot v votle mere s pomočjo predpon

Trik za pretvarjanje med votlimi merami in kubičnimi enotami s pomočjo predpon

Gradivo vsebuje razlago, kako pretvarjamo kubične enote v votle mere in obratno s pomočjo predpon.