matematika

Ploščine likov

matematika

Izračunaj ploščino

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.