matematika

Štirikotniki - ploščina in obseg

matematika

Pravokotnik in kvadrat - ploščina in obseg

1. vaja - ploščina,   2. vaja - obseg,  
3. vaja - ploščina ali obseg

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

Razlaga o računanju ploščine pravoktnika

matematika

Izračunaj dolžino stranice

1. vaja - iz ploščine,  
2. vaja - iz obsega,  
3. vaja - iz ploščine ali obsega

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Štirikotniki

1. vaja - obseg in ploščina,  
2. vaja - dolžina stranice (težja)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.