matematika

Trikotnik - ploščina in obseg

matematika

Obseg, dolžina stranice

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Ploščina trikotnika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Pravokotnik trikotnik - razlaga in vaje o ploščini

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


matematika

Trikotnik - razlaga in vaje o ploščini

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Dolžina stranice, višina trikotnika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.