2. naloga
Decimalno število zapiši z okrajšanim ulomkom.
Spodnje enakosti je dobro znati na pamet. To ti bo pri nalogah prihranilo veliko časa.

0,1=   0,2=  
0,04=  0,05=  
0,25=  0,75=  
0,5=  0,125=