3. naloga
Ulomke zapiši z odstotki.

27= % 38= %
100100
6= %9= %
100100
124= %245=%
100100
30= %300= %
100100