4. naloga
Ulomek najprej razširi na imenovalec 100, nato pa ga zapiši z odstotkom.


3== % 1== %
101002100
3== %1== %
501004100
4== %3== %
51004100
3== %9== %
201005100