1. naloga
Dopolni besedilo, da dobiš pravilne trditve.
celota1.png
Miha je prebral 8 strani, kar predstavlja 10 % vseh strani v knjigi.
strani predstavlja 20 % vseh strani v knjigi.
strani predstavlja 30 % vseh strani v knjigi.
strani predstavlja 50 % vseh strani v knjigi.
strani predstavlja 100 % vseh strani v knjigi.
Knjiga, ki jo bere Miha, ima strani.