2. naloga
Dopolni besedilo, da dobiš pravilne trditve.
celota1.png
Oče je iz kleti prinesel 12 kg krompirja, kar predstavlja 20 % vsega krompirja.
kg krompirja predstavlja 40 % vseh vsega krompirja.
kg krompirja predstavlja 60 % vseh vsega krompirja.
kg krompirja predstavlja 80 % vseh vsega krompirja.
kg krompirja predstavlja 100 % vseh vsega krompirja.
V kleti je bilo na začetku kg krompirja.