4. naloga
Dopolni besedilo, da dobiš pravilne trditve.
Maja je za nakup knjige porabila 12 €, kar prestavlja 6 % njene celotne štipendije.
€ predstavljata 1 % celotne štipendije.
€ predstavlja 10 % celotne štipendije.
€ predstavlja 20 % celotne štipendije.
€ predstavlja 50 % celotne štipendije.
€ predstavlja 100 % celotne štipendije.
Majina celotna štipendija znaša €.