5. naloga
Dopolni besedilo, da dobiš pravilne trditve.
Urška je na testu napačno rešila 3 naloge, kar predstavlja
2 % vseh nalog.
nalog predstavlja 4 % vseh nalog na testu.
nalog predstavljata 6 % vseh nalog na testu.
nalog predstavljata 10 % vseh nalog na testu.
nalog predstavljata 20 % vseh nalog na testu.
nalog predstavljata 50 % vseh nalog na testu.
nalog predstavljata 100 % vseh nalog na testu.
Test, ki ga je reševala Urška, je vseboval nalog.