1. naloga
Dopolni, da dobiš pravilne trditve.
V sadovnjaku je 50 dreves, od tega so 3 hruške. Kolikšen odstotek dreves predstavljajo hruške?
vsa drevesa (celota) ......... 100 %
1 drevo ......... %
3 drevesa ......... %
Hruške predstavljajo % vseh dreves v sadovnjaku.