2. naloga
Dopolni, da dobiš pravilne trditve.
Od 25 zaposlenih delavcev je 6 žensk. Koliko odstotkov zaposlenih predstavljajo ženske?
vsi delavci (celota) ......... %
1 delavec ......... %
6 delavcev ......... %
Ženske predstavljajo % zaposlenih delavcev.