matematika

Procenti - računanje na pamet, besedilne naloge

računanje procentov na pamet - 1%, 10 %, 50 %

Odstotki - računanje deleža na pamet (1 %, 10 %, 50 %)

Gradivo vsebuje razlage in 4 sklope nalog za vajo. Na voljo je tudi gumb za pomoč, če kakšen izračun nikakor ne gre.

računanje odstotkov na pamet

Odstotki - računanje deleža na pamet

Gradivo vsebuje razlage in 4 sklope nalog za vajo. Na voljo je tudi gumb za pomoč, če kakšen izračun nikakor ne gre.

matematika

Na pamet izračunaj del

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

računanje odstotkov na pamet

Odstotki - računanje celote na pamet

Gradivo vsebuje 6 nalog, ki po korakih vodijo učenca do rešitve. Na voljo je tudi gumb za pomoč, če kakšen izračun nikakor ne gre.

matematika

Izračunaj procent ali celoto

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Zbirka nalog - računam na pamet, besedilne naloge

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

računanje odstotkov na pamet

Izračunaj odstotek na pamet

Gradivo vsebuje razlage in 4 nalog za vajo. Na voljo je tudi gumb za pomoč, če kakšen izračun nikakor ne gre.

procenti

Odkrij sliko

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi težavnost nalog. Nato rezultate označi v mreži in odkrij sliko.

matematika

Poišči pare

Na levi strani najprej izberi nalogo, nato pa si oglej prvi rešeni primer. To je osnova za iskanje preostalih parov. Ko končaš, klikni na gumb Prüfen, da preveriš pravilnost rešitev. Vse, kar se obarva črno, je rešeno napačno. Napake popravi.