matematika

Pozitivna in negativna števila - predstave, osnovni pojmi

matematika

Primerjaj po velikosti

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Od najmanjšega do največjega

Uredi dana števila po velikosti. Začni z najmanjšim. Nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Številska premica

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Razvrsti števila

Števila postavi na ustrezno polje, nato pa klikni na kljukico, da preveriš pravilnost rešitve. Zelen okvir - pravilna rešitev, rdeč okvir - napačna rešitev.