matematika

Pozitivna in negativna števila - predstave, osnovni pojmi

matematika

Primerjaj po velikosti

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Uniči balone

Klikni start, nato pa z buciko uniči balone po naraščajočem vrstnem redu števil.

matematika

Številska premica

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Uniči balone (absolutna vrednost)

Klikni start, nato pa z buciko uniči balone po naraščajočem vrstnem redu števil.

matematika

Razvrsti števila

Števila postavi na ustrezno polje, nato pa klikni na kljukico, da preveriš pravilnost rešitve. Zelen okvir - pravilna rešitev, rdeč okvir - napačna rešitev.