matematika

Seštevanje in odštevanje pozitivnih in negativnih števil

matematika

Izračunaj vsoto

Izračunaj vsoto, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Izračunaj vrednost izraza
(2 člena)

Vpiši rešitve, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš svojo uspešnost. Nepravilne odgovore popravi.

matematika

Izrazi z dvema členoma

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Izračunaj razliko

Izračunaj razliko, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Izračunaj vrednost izraza
(3 členi)

1. vaja,   2. vaja

Vpiši rešitve, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš svojo uspešnost. Nepravilne odgovore popravi.

matematika

Izrazi s 3 členi

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Manjkajoči člen

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Izračunaj in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti

matematika

Računaj po korakih

1. vaja,   2. vaja

Vpiši rešitve, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš svojo uspešnost. Nepravilne odgovore popravi.

odštevanje

Sestavi piramido

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi težavnost nalog, nato pa sestavi piramido. Ko končaš, klikni gumb Preveri. Vse, kar se obarva rdeče, je napačno. Napake popravi in ponovno klikni gumb Preveri.