matematika

Množenje in deljenje pozitivnih in negativnih števil

matematika

Množenje celih števil
(2 člena)

Vpiši rešitve, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš svojo uspešnost. Nepravilne odgovore popravi.

matematika

Izračunaj produkt

Izračunaj produkt, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Množenje in deljenje
(2 člena)

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Množenje celih števil
(3 členi)

Vpiši rešitve, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš svojo uspešnost. Nepravilne odgovore popravi.

matematika

Množenje celih števil
(3 členi)

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Deljenje celih števil
(2 člena)

Vpiši rešitve, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš svojo uspešnost. Nepravilne odgovore popravi.

matematika

Izračunaj količnik

Izračunaj količnik, nato klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Manjkajoči člen

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.