Matematika 1.-5.

Enačbe

matematika

Koliko košev lahko zadaneš? (+, -, x)

Izberi operacijo (lažje - zgornja vrsta, težje - spodnja vrsta) in žogo premekni na rezultat.


matematika

Manjkajoči člen (+, -)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Poišči manjkajoči člen

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Enačbe (+, -, x, :)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Popiši steno

Rešitve vpiši na bela polja. Če je rešitev pravilna, se polje obarva zeleno. Za novo nalogo klikni puščici.