Matematika 1.-5.

Enačbe

matematika

Enačbe (seštevanje in odštevanje)

Zapiši rešitev enačbe in preveri, koliko točk lahko zbereš. Pri ponovnem rešavnju se naloge spremenijo.

matematika

Reši enačbe

Označi pravilni odgovor in preveri, kolikotočk lahko zbereš.

matematika

Poišči manjkajoči člen

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Enačbe (+, -, x, :)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoči člen (+, -)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Popiši steno

Rešitve vpiši na bela polja. Če je rešitev pravilna, se polje obarva zeleno. Za novo nalogo klikni puščici.